Razpis

MEDNARODNI SIMPOZIJ OB 200-LETNICI ROJSTVA BLAŽA KOCENA IN 10. KOCENOVO SOBOTO

S simpozijem želimo izmenjati zanimive in poučne pristope pri poučevanju geografije in drugih predmetov pod naslovom:

»NAZORNOST PRI POUKU GEOGRAFIJE NEKOČ, DANES IN JUTRI«

Vabljeni učitelji in drugi, da predstavite svoje izkušnje/primere nazornega poučevanja mladih. Veseli bomo vaših predstavitev različnih učnih strategij, novosti, terenskega dela, uporabe IKT in podobno, s katerimi spodbujate učenčevo in svojo (učiteljevo) ustvarjalnost. Ker večji del šolskega pouka poteka v učilnici, so dobrodošli tudi primeri učnih ur v razredu, v trajanju do največ dve šolski uri. Prav tako je velikega pomena spodbujanje mladih k aktivnemu sodelovanju pri nazornosti pouka.

Glavne poudarke in usmeritve pomena nazornosti pri pouku geografije nekoč, danes in jutri  bodo predstavili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Simpozij je priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in tudi druženje učiteljev geografije in sorodnih ved.

Kotizacija za simpozij znaša 35 EUR. Kotizacijo plačajo predavatelji in udeleženci. Če se kdo želi udeležiti konference samo en dan, je cena kotizacije 20 €.

Kotizacija vključuje: konferenčno gradivo, zbornik s prispevki, potrdilo o udeležbi na konferenci (potrdila lahko predložite za napredovanje v nazive), osvežilne napitke in prigrizke med odmori, toplo malico v soboto.

Udeleženci z referatom in pisnim prispevkom prejmejo potrdilo po 20. členu č, ostali udeleženci, ki bodo dejavno navzoči 16 ur, pa prejmejo potrdilo po 19. členu pravilnika o napredovanju.

Vabilo, oblika za tisk v pdf obliki