Kocenov simpozij

 

MEDNARODNI SIMPOZIJ OB 200-LETNICI ROJSTVA BLAŽA KOCENA IN 10. KOCENOVA SOBOTA

INTERNATIONAL SYMPOSIUM AT 200TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF BLASIUS KOZENN AND 10TH KOCEN’S SATURDAY

V letu 2021 praznujemo 200-letnico rojstva velikega slovenskega didaktika, geografa in kartografa Blaža Kocena (1821-1871), ki je s svojimi šolskimi atlasi, učbeniki in zemljevidi postavil temelje nazornejšega pouka geografije v osnovnih in srednjih šolah v tedanji monarhiji. Atlasi z njegovim imenom (Kozennatlas) izhajajo pri dunajski založbi Hölzel že 160 let in so še vedno sinonim za kvaliteto. V spomin nanj Društvo učiteljev geografije Slovenije – DUGS, v sodelovanju z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem, Zvezo geografov Slovenije, Občino Šentjur, Turistično olepševalnih društvom Ponikva in OŠ Blaža Kocena Ponikva organiziramo mednarodni simpozij pod naslovom:

»NAZORNOST PRI POUKU GEOGRAFIJE NEKOČ, DANES IN JUTRI«

ORGANIZACIJSKI ODBOR

10. 9. 2021 in 11. 9. 2021

Ljubljana – Ponikva – Šentjur