Pomembni datumi

Objava   8. 2. 2021
Prijava udeležencev (do zapolnitve mest). 1. 3. 2021
Prijava prispevkov in povzetek. Povzetek  poslati na rbrate@guest.arnes.si. do  10. 3. 2021
Obvestilo avtorjem o sprejetem prispevku. do  1. 5. 2021
Objava okvirnega programa simpozija in Kocenove sobote 10. 5. 2021
Skrajni rok za oddajo prispevkov 1. 8. 2021
Objava natančnega programa simpozija in Kocenove sobote   10. 8. 2021
Poslati PPT predstavitve. do  5. 9. 2021
Mednarodni simpozij 10. – 11. 9. 2021

Vsa vprašanja in prispevke poslati na: rbrate@guest.arnes.si